ارزش تجربی در نام تجاری گردشگری مواد غذایی

Experiential value in branding food tourism

این تحقیق در میان دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مدیریت ، گردشگری و توریست و هتلداری می تواند به عنوان پروژه کلاسی برای ارائه به اساتید استفاده گردد . همچنین در درس سمینار رشته مدیریت کلیه گرایشها برای ارائه کاربرد دارد . از این پژوهش برای مبانی نظری متغیرهای ارزش تجربی در نام تجاری ، ارزش تجربی برند ، گردشگری مواد غذایی ، نام تجاری گردشگری ، برند گردشگری و نام تجاری گردشگری مواد غذایی در پایان نامه ارشد و رساله دکترا نیز توسط دانشجویان می تواند مورده استفاده قرار گیرد .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0