بررسی حسابداری بانک‌ها

Bank Accounting Review

این تحقیق در میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های حسابداری بخش عمومی ، حسابداری ، حسابرسی ، مدیریت دولتی ، مدیریت بانکی می تواند به عنوان پروژه کلاسی برای ارائه به اساتید استفاده گردد . همچنین در درس سمینار رشته های حسابداری بخش عمومی ، حسابداری ، حسابرسی ، مدیریت دولتی ، مدیریت بانکی برای ارائه کاربرد دارد . این تحقیق فاقد منبع و رفرنس است و بیشتر بیان تجربی حسابداری بانک‌ها می باشد .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0