ترجمه مقاله انگلیسی قدرت مدیرعامل و ساختار مالکیت

رابطه بین قدرت مدیرعامل، ساختار مالکیت و عملکرد پرداخت حقوق در بانکداری چینی

CEO power, ownership structure and pay performance in Chinese banking

این مقاله از لیو (2015) رابطه بین قدرت مدیرعامل، ساختار مالکیت و عملکرد پرداخت حقوق در بانکداری چینی را نشان می دهد . این ترجمه می تواند توسط دانشجویان و اساتید رشته های مدیریت و مهندسی مالی، حسابداری مدیریت بازر گانی و مدیریت کلیه گرایشها در مقطع ارشد و دکترا برای نوشتن مقاله و پایان نامه تخصصی مورد استفاده قرار گیرد و بدلیل معتبر بودن ژورنال که از نشریه الزویر است لذا ارزش و اعتبار کار انجام شده را ارتقا خواهد داد . همچنین این ترجمه برای ارائه پروژه های کلاسی بسیار مناسب است . این ترجمه مقاله را می توان به عنوان ترجمه مقاله رشته های مدیریت و مهندسی مالی، حسابداری مدیریت بازر گانی و مدیریت کلیه گرایشها دانلود و در پروژه های کلاسی به کار گرفت .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0