پرسشنامه پژوهشی انسجام اجتماعی لین و همکاران (2017)

Community Cohesiveness Research Questionnaire of Lin et al (2017)

پرسشنامه انسجام اجتماعی بر اساس تحقیق لین و همکاران (2017) طراحی شده است . پرسشنامه استاندارد انسجام اجتماعی شامل 6 گویه ( سوال ) و هدف آن ارزیابی انسجام اجتماعی است . این متغیر قابل استفاده در رشته های مدیریت ، مالی ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی و اکثریت رشته های علوم انسانی می‏باشد .

انسجام اجتماعی : پس از پیوستن افراد به یک جامعه ، اعضا احساس ارتباط نزدیک با دیگر اعضای خود را دارند و مسئولیت ادغام و حفظ اعضاء و همچنین کمک اعضای دیگر در استفاده از برند را انسجام اجتماعی گویند ( لین و همکاران ، 2017 ) .

پرسشنامه انسجام اجتماعی بر اساس پرسشنامه استاندارد لین و همکاران ( 2017 ) طراحی شده است می‎‎توان گفت بر اساس اعتبار و نویسنده مقاله که از نشریه معتبر الزویر است ، از روائی لازم برخوردار می‎‎باشد . پایایی این پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ برابر 0.90 با استفاده از نرم افزار SPSS24  بدست آمده است که در پرسشنامه بین شده است. ( مقاله بیس پیوست فایل پرسشنامه است )

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0