پرسشنامه پژوهشی اخلاق کار اسلامی رایزک (2008)

Islamic Work Ethic Research Questionnaire of 3. Rizk (2008)

پرسشنامه اخلاق کار اسلامی بر اساس تحقیق رایزک (2008) طراحی شده است. پرسشنامه استاندارد اخلاق کار اسلامی شامل 17 گویه است و هدف آن ارزیابی اخلاق کار اسلامی است. این متغیر قابل استفاده در رشته های منابه انسانی، مدیریت، مالی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی می باشد.

اخلاق کار اسلامی: اخلاق کار اسلامی بر مبنای بهبود میزان کیفیت کار بدون اعمال تبعیض در بین افراد و ارائه رهنمودهایی براي سازمان‌ها به‌منظور ارتقاي میزان فعالیت‌های حرفه‌ای و حفظ موفقیت است؛ همچنین از آنجا که ماهیت اخلاق کار اسلامی جهانی است براي هر جامعه‌ای به‌رغم تفاوت در نژاد، رنگ پوست، دین و … کاربردپذیر است(ارشدی و پیریایی، 1393).

پرسشنامه اخلاق کار اسلامی بر اساس پرسشنامه استاندارد رایزک (2008) طراحی شده است می‎‎توان گفت بر اساس اعتبار و نویسنده مقاله رایزک (2008) از نشریه معتبر امرالد است ، از روائی لازم برخوردار می‎‎باشد . پایایی این پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ برابر 0.89 با استفاده از نرم افزار SPSS24  بدست آمده است که در پرسشنامه بین شده است. ( مقاله بیس پیوست فایل پرسشنامه است )

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

  1. زهرا :
    20 آذر 1398

    سلام
    کیفیت عالی بود قیمت هم خیلی مناسب تشکر از تیم خوبتون

0