پرسشنامه پژوهشی عملکرد شرکت اوه و همکاران (2018)

Firm Performance Research Questionnaire of Oh et al (2018)

پرسشنامه عملکرد شرکت بر اساس تحقیق اوه و همکاران (2018) طراحی شده است. پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکت شامل 5 گویه و هدف آن ارزیابی عملکرد شرکت است. این متغیر قابل استفاده در رشته های مدیریت، مالی، بازاریابی، صنعتی، حسابداری، تجارت الکترونیک می باشد.

عملکرد شرکت: عملکرد شرکت به عنوان ارزیابی درونی توانایی شرکت در راستای بهره‌گیری از دارایی­های خود برای رونق و ارتقا کسب ‌و کار و خلق ثروت تعریف می گردد(سنجقی و همکاران،۱۳۹۰).

پرسشنامه عملکرد شرکت بر اساس پرسشنامه استاندارد اوه و همکاران (2018) طراحی شده است می‎‎توان گفت بر اساس اعتبار و نویسنده مقاله که از نشریه معتبر اشپرینگر است ، از روائی لازم برخوردار می‎‎باشد . پایایی این پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ برابر 0.784 با استفاده از نرم افزار SPSS24  بدست آمده است که در پرسشنامه بین شده است ( مقاله بیس پیوست فایل پرسشنامه است ).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0