جزوه درسی کتاب صنعتی3 دکتر خدیجه ربیعی

جزوه دکتر خدیجه ربیعی نکات مهم و کاربردی صنعتی 3 بهایابی 3 در دانشگاه پيام نور مركز گرگان

این جزوه دربردارنده نکات مهم و کاربردی درس صنعتی (3) یا بهایابی (3) می باشد و شامل نکته های امتحانی این درس بوده. این درس و جزوه توسط دکتر خدیجه ربیعی در دانشگاه پيام نور مركز گرگان تهیه و تدریس شده است و می تواند توسط دانشجویان حسابداری و مدیریت در این درس مورد استفاده قرار گیرد. این فایل بصورت PDF و PowerPoint ارائه می گردد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0