بررسی زمينه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملياتی

بررسی زمينه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملياتی

این تحقیق در میان دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مدیریت دولتی ، بودجه ، مدیریت کلیه گرایشها ، حسابداری، حسابرسی و مالی می تواند به عنوان پروژه کلاسی برای ارائه به اساتید استفاده گردد . همچنین در درس سمینار رشته مدیریت دولتی ، بودجه ، مدیریت کلیه گرایشها ، حسابداری ، حسابرسی و مالی برای ارائه کاربرد دارد . از این پژوهش برای مبانی نظری موضوع زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي کشور بر بودجه عملياتي در پایان نامه ارشد و رساله دکترا نیز توسط دانشجویان مدیریت دولتی ، بودجه ، مدیریت کلیه گرایشها حسابداری، حسابرسی و مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0