پرسشنامه پژوهشی جریان ( تچان ) لین و همکاران (2017)

Flow Research Questionnaire of Lin et al (2017)

پرسشنامه جریان (تچان) بر اساس تحقیق لین و همکاران ( 2017 ) طراحی شده است . پرسشنامه استاندارد جریان شامل 17 گویه و هدف آن ارزیابی جریان (تچان) است. این متغیر قابل استفاده در رشته های مدیریت و روانشناسی می باشد .

جریان: جریان به عنوان یک تجربه روان‌شناختی مطلوب در انجام فعالیت‌ها تعریف شده است ( لین و همکاران ، 2017) . در روانشناسی ، حالت ذهنی ویژه‌ای هنگام انجام یک کنش است که در آن یک کنشگر در زمان انجام یک کار در احساسی از تمرکز نیرو، پایبندی کامل به کار و خشنودی در فرایند انجام کار غوطه‌ور می‌شود . در این تحقیق جریان شامل شش مولفه در فرد است که عبارتند از :

  • تعادل چالش مهارت : یعنی مهارتهای فرد در یک موقعیت با چالشهای پیش رو مطابقت داشته باشد .
  • اهداف روشن : اهداف فرد در هر انتخاب به روشنی تعریف شده باشد .
  • بازخورد بدون ابهام : واضح و مشخص بودن نتایج کارهای انجام شده توسط فرد .
  • تمرکز روی وظیفه در دست : تمرکز داشتن شخص بر روی وظایف محول شده به وی .
  • از دست دادن خودآگاهی : عدم اعتماد شخص نسبت به خود در انجام وظایفش .
  • تجربه درونی : احساس مثبت فرد نسبت به تجارب شخصی (لین و همکاران، 2017) .

پرسشنامه جریان ( تچان ) بر اساس پرسشنامه استاندارد لین و همکاران ( 2017 ) طراحی شده است می‎‎توان گفت بر اساس اعتبار مقاله که از نشریه معتبر الزویر است ، پرسشنامه از روائی لازم برخوردار می‎‎باشد . پایایی این پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ برابر با 0.93 با استفاده از نرم افزار SPSS24  بدست آمده است که در پرسشنامه بین شده است. ( مقاله بیس پیوست فایل پرسشنامه است )

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0