پرسشنامه پژوهشی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی E-CRM کلی و همکاران 2003

Electronic Customer Relationship Management (E-CRM) Research Questionnaire of Kelley et al (2003)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر اساس تحقیق کلی و همکاران (2003) طراحی شده است . پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی شامل 13 گویه و هدف آن ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی است . این متغیر قابل استفاده در رشته های مدیریت، مالی، حسابداری و فناوری اطلاعات می‎باشد .

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی: نتیجه کوشش سازمان برای باقی ماندن در دنیای رقابتی است و عبارت از  تغییر رویکرد سازمان‌ها از ارتباطات انبوه و گشترده با گروه‌های گوناگون مشتریان به روابط تک تک و مجازی با آنها توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد همچنین  نوعی راهبرد تجاری است که به سوی افزایش حجم مبادله‌های تجاری سازمان پیش می‌رود(راپونن ، 2003).

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر اساس پرسشنامه استاندارد کلی و همکاران (2003) طراحی شده است می‎‎توان گفت بر اساس اعتبار و نویسنده مقاله که از نشریه معتبر امرالد است ، از روائی لازم برخوردار می‎‎باشد . پایایی این پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی برابر 0.75 با استفاده از نرم افزار SPSS24  بدست آمده است که در پرسشنامه بین شده است. ( مقاله بیس پیوست فایل پرسشنامه است )

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

  1. م غریب :
    20 آذر 1398

    خیلی دنبالش گشتم تا به سایت شما رسیدم کارمو راه انداخت

0